SOPIMUSEHDOT


YHTEYSTIEDOT

T:mi Suvi Nieminen

Y-tunnus 3193471-1

Pikkuniemenkatu 4 33400 Tampere

info@suvistraining.fi

+358 40 9617074

SOPIMUSEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Voimassa 19.7.2021 lukien toistaiseksi.

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Suvi Nieminen verkkopalvelujen käyttöön ja Suvi's Training Palvelussa ja Verkkovalmennuksessa hankkivan asiakkaan ja Suvi's Training väliseen asiakassuhteeseen.

Näitä ehtoja sovelletaan käyttäjän asiointiin Palvelussa ja Verkkovalmennuksessa. Ehtoja sovelletaan käyttäjän osalta Palvelun ja Verkkovalmennuksen käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua ja Verkkovalmennusta.

Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.

Henkilökohtaisena valmennuspalveluna tarjottavan valmennuspalvelun (jäljempänä "PT-palvelu") osalta palveluntarjoajana toimii kyseisen palvelun tuottava valmentaja Suvi's Training:n toimiessa ainoastaan palvelun välittäjänä ja näitä ehtoja sovelletaan PT-palvelun osalta ainoastaan palvelun myyntitapahtuman osalta.

Palvelusopimukset ja Digitaaliset palvelut

Maksutapana verkkokaupassa käytetään kulloinkin voimassa olevaa maksutapaa. Jos käytössä on Chekout FI maksupalvelu, sovelletaan siihen Checkout FI Maksupalveluehtoja*.

Palvelusopimusten ( muun muassa PT-palvelu) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan pyynnöstä ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista, asiakkaalta peritään peruuttamisen johdosta palvelun käytön ajalta palvelun tuottamisesta aiheutuneina kustannuksina 30 % kyseisen palvelusopimuksen hinnasta. PT-palvelun osalta edellä tarkoitettuina kustannuksina peritään ennen peruuttamista käytettyjen harjoituskertojen määrään suhteutettu osa palvelun kokonaishinnasta mutta kuitenkin aina vähintään 30 % palvelusopimuksen kokonaishinnasta. Digitaalisten palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakas luo tunnukset verkkovalmennus pohjalle tai antaa luvan lähettää ohjelman. Valmennuksen virallinen alkamispäivä katsotaan myös palvelun toimittamisajankohdaksi. Asiakas on velvollinen maksamaan peruutuksesta ja rahojen palautuksesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä Suvi's Training yritykselle. Palautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.

Peruuttamisesta tai palautuksesta tulee olla yhteydessä mahdollisimman pian sähköpostilla info@suvistraining.fi. Peruutusajankohdaksi katsotaan se aika, jolloin asiakas lähettää ilmoituksen sähköpostiin.

*Lisätietoja Checkout FI Maksupalveluehdoista: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

1.2 Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Suvi's Trainingille ja kun Suvi's Training on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.
Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Suvi's Training pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin/palveluihin säilyy Suvi's Trainingilla, kunnes tuote/palvelu on kokonaan maksettu. Palvelussa voi maksaa ainoastaan Suvi's Trainingin kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla. Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä. Kuljetuskaupassa vaaranvastuu siirtyy luovutettaessa tuote kuljettajalta, rahdinkuljettajalta tai muulta toimituksen suorittamiseen määrätyltä henkilöltä tai yhteisöltä asiakkaan hallintaan. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, vaikka asiakas ei olisi paikalla tuotetta luovutettaessa.

Toimitustapana toimii sähköposti tai kulloinkin voimassa oleva toimitustapa.

Suvi's Training vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. Suvi's Training pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Suvi's Training ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

2. Palvelun ja Verkkovalmennuksen sisältö

Palveluja Verkkovalmennus on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Suvi's Training tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Suvi's Training on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun ja Verkkovalmennuksen palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu ja Verkkovalmennus voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

3. Palvelujen, Verkkovalmennuksen ja lahjakortin käyttö

3.1 Palvelun ja Verkkovalmennuksen käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ja Verkkovalmennusta vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Palvelun ja Verkkovalmennuksen käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun ja Verkkovalmennuksen käyttämistä.

3.2 Lahjakortin käyttötarkoitus

Käyttäjä ja ostaja sitoutuvat käyttämään Lahjakorttia vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Lahjakortin käyttäjän ja ostajan on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Lahjakortin käyttämistä

Lahjakortti on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä. Ostopäiväksi katsotaan se päivä, kun valmentaja laskuttaa asiakasta lahjakortista. Lahjakorttia ei voi vaihtaa/muuttaa rahaksi, vaan se tulee käyttää Suvi's Training valmennuspalveluihin. Mikäli lahjakorttia ei käytetä 24 kuukauden sisällä ostopäivästä, sitä ei ole mahdollista uusia tai käyttää valmennuspalveluihin. Suvi's Training ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle (käyttäjälle tai ostajalle) lahjakortin summaa.

4. Immateriaalioikeudet

Palvelun ja Verkkovalmennuksen sisältämän tai Suvi's Training Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Suvi's Trainingille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Suvi's Trainingin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Suvi's Trainingin luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Suvi's Trainingin yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun ja Verkkovalmennuksen käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Suvi's Trainingille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

5. Palvelun ja Verkkovalmennuksen käytettävyys

Palvelussa ja Verkkovalmennuksessa annetut tiedot

Vaikka Suvi's Training yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa ja Verkkovalmennuksessa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Palvelussa ja Verkkovalmennuksessa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä, eikä Suvi's Training ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä, jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa tai Verkkovalmennuksessa on virheellisiä hintatietoja. Suvi's Trainingilla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa tai Verkkovalmennuksessa julkaistuja tietoja.
Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa (Verkkovalmennus) tai käyttäjälle muutoin Palvelun (Verkkovalmennus) puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

6. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Verkkovalmennus sekä Palvelu ja niiden sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla.

Verkkovalmennus on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Suvi's Training varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Verkkovalmennusta. Suvi's Training ei vastaa miltään osin Verkkovalmennuksessa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

7. Sopimusehtojen muutokset

Suvi's Training varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa ja Verkkovalmennuksessa. Jatkamalla Palvelun ja Verkkovalmennuksen käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

8. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

9. Henkilökohtaiseen valmennuspalveluun sovellettavat erityiset ehdot

9.1 Ehtojen soveltaminen

Elleivät asiakas ja asiakkaalle PT-palvelun tarjoava Suvi's Trainingin yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toisin erikseen sovi, tämän kohdan 10 ehtoja sovelletaan valmentajan asiakkaalle erillisen tilauksen perusteella tarjoamaan henkilökohtaiseen valmennuspalveluun ("PT-palvelu"). Selvyyden vuoksi todetaan, PT-palvelua koskeva toimeksiantosuhde syntyy aina valmentajan ja asiakkaan välille Suvi's Trainingin toimiessa ainoastaan palvelun välittäjänä.

9.2 PT-palvelut

PT-palvelussa (Kuukausivalmennus, Etävalmennus) Suvi's Trainingin (yhteistyökumppanina) toimiva valmentaja toimii PT-palvelun tilauksen yhteydessä sovittavan harjoittelujakson ajan asiakkaan henkilökohtaisena valmentajana tehtävänään suunnitella asiakkaan harjoitusohjelma ja siihen liittyvä ruokavalio niihin tehtävine muutoksineen, opastaa asiakkaalle harjoitusohjelman mukaisten harjoitteiden suorittaminen sekä ohjata asiakkaan harjoittelua harjoittelujakson aikana asetettujen tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti. Palveluun sisältyvien harjoituskertojen määrä sovitaan palvelun tilauksen yhteydessä. Valmentajan etätuki kuukausivalmennuksessa on koko valmennussuhteen ajan täysimääräinen. Valmentajan tukeen kuuluu mm. viikkoraporteihin, kysymyksiin ja viesteihin vastaaminen omalla työajallaan. Valmentaja on velvollinen myös itse huolehtimaan tarvittaessa valmentajan ja valmennettavan välisestä yhteydenpidosta.

9.3 PT-palveluiden sopimuskausi, laskutus ja perintä

Kuukausivalmennettavilla valmennussuhde (sopimuskausi) kestää vähintään 3 kuukautta (12 viikkoa) ja on irtisanottavissa 1 kalenteri kuukauden irtisanomisajalla. Muulloin sopimuskausi jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuskauden päätyttyä. Sopimuskauden jälkeen (12 viikkoa) yhden (1) kauden pituus on 4 viikkoa. Irtisanoutumisen jälkeen mahdollisen uuden kuukausivalmennussuhteen kohdalla käytetään samoja sopimusehtoja kuin tämän kappaleen alussa. PT-palveluissa laskutus on jatkuva, kunnes sopimus (valmennussuhde) irtisanotaan ja toimitaan irtisanomisajan mukaisesti. Laskutusta ei ole mahdollista tauottaa ilman pätevää syytä. Päteväksi syyksi katsotaan sairastuminen, vamma tai loukkaantuminen.

Lasku maksetaan kerran kuukaudessa, ennen uuden valmennuskauden alkua tai laskun eräpäivään
mennessä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan laskun maksusta ajoissa.
Valmentajalla on oikeus periä maksumuistutusmaksu 5€, kun maksamattoman laskun eräpäivästä
on kulunut 14 päivää ja laskun lähetyksestä 28 päivää.

Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksen jälkeenkään, on valmentajalla oikeus hoitaa maksu perintätoimiston kautta. Perinnästä ilmoitetaan asiakkaalle ennen laskun lähetystä perintätoimistoon. Asiakas on velvollinen todistamaan maksusuorituksen viimeistään maksumuistutus eräpäivään mennessä, ennen kuin lasku lähtee perintään. Mikäli näin ei tapahdu, lasku katsotaan avoimeksi ja perintä on mahdollinen. Perintätoimisto Cash-In Consulting: https://www.cash-in.com/fi/

9.4 Irtisanoutuminen

Irtisanomisaika on sopimuskauden jälkeen yksi kalenteri kuukausi. Irtisanoutumisen jälkeen sopimus päättyy, kun viimeinen maksettava kausi (4 viikkoa) tulee täyteen.

Asiakas on velvollinen maksamaan jäljellä olevan sopimuskauden mukaisen hinnan, mikäli hän irtisanoo sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanoutuminen kesken sopimuskauden on mahdollista vain lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti osoitettuna, että irtisanoutumisen syynä on vamma tai sairaus.

9.5 Yksittäinen ohjelma tai ohjaus

PT-palvelussa (Ruokavalio, Treeniohjelma) Suvi's Trainingin toimiva valmentaja toimii PT-palvelun tilauksen jälkeen 2 viikon ajan asiakkaan tukena, valmentaja vastaa mahdollisiin ohjelmaan liittyviin kysymyksiin ja neuvoo tarvittaessa (sähköpostilla) liikkeiden suoritustekniikan. Kertaohjelmissa (Ruokavalio, Treeniohjelma) valmentajalla ei ole 2 viikon aikana tai sen jälkeen velvollisuutta vastata viikkoraportteihin tai ohjelman ulkopuolelle liittyviin kysymyksiin tai viesteihin, sillä nämä eivät kuulu kertaohjelmiin (Ruokavalio, Treeniohjelma).

PT-palvelussa (Treenipaketit/ohjauskerrat) sovelletaan kohtia 9.6 ja 9.7 ohjaukseen saapumisesta ja siitä myöhästymisestä. Asiakkaan tulee käyttää ohjauskerta/ohjauskerrat viimeistään 2 vuoden (24 kk) sisällä ostohetkestä. Ellei asiakas käytä ohjauskertoja 2 vuoden sisällä, valmentaja ei ole velvollinen siirtämään ohjausaikaa tai palauttamaan rahoja. Ohjauskertojen käyttämättä jättämisestä ei palauteta rahoja takaisin ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen syynä on vamma tai sairaus, tässä tapauksessa rahat palautetaan takaisin täysimääräisinä.

PT-palvelussa (Ryhmävalmennus, Kuntokartoitus) sopimusehdot käydään läpi tilannekohtaisesti ennen valmennuksen ostohetkeä.

9.6 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan hänelle laatimaa harjoitusohjelmaa, ravintosuunnitelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita. Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja harjoitteluaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmentajan kanssa harjoittelua varten sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi harjoittelukerraksi ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai poissaolon syynä oli vamma tai sairaus. Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi. Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa, ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi.

Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että valmentajan osalta harjoitteluohjelman toteuttamisesta aiheutuvat kulut kuten kuntosalimaksut tai kenttävuokrat. Kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikoiksi pyritään valitsemaan ensisijaisesti Suvi's Trainingin yhteistyökumppanin ylläpitämää kuntosalia, joissa kuntosalimaksuihin sovelletaan Suvi's Trainingin sopimushintoja.

Huolimatta siitä, että asiakkaan harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa PT-palvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja (tai Suvi's Training) eivät vastaa asiakkaalle harjoittelussa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

9.7 Suvi's Trainingin velvollisuudet

Valmentaja sitoutuu tarjoamaan PT-palvelun siten, että valmentaja valmentaa ja ohjeistaa asiakasta parhaan kykynsä mukaan asiakkaan tavoitteet ja fyysiset ominaisuudet huomioon ottaen. Valmentajan tulee noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja tapaamisaikoja. Valmentajan tulee olla ajoissa harjoittelupaikalla sekä olla läsnä sovituissa harjoittelutapaamisissa. Mikäli valmentaja peruu tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista (tai jättää tulematta paikalle) eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä, on asiakas oikeutettu niin halutessaan yhteen ylimääräiseen harjoituskertaan ennalta sovittujen harjoituskertojen lisäksi.

Harjoittelukerran peruuntuessa valmentajan puolella olevasta syystä, valmentaja on velvollinen tarvittaessa järjestämään valmentajalle sijaisen tai mikäli se ei ole mahdollista, uuden tapaamisen niin pian, kuin se on mahdollista tapaamisen esteen poistumisen jälkeen. Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan valmennuksen toteuttamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä kuten esimerkiksi valmentajan sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä välittömästi, kun asia on tullut valmentajan tietoon. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuitenkin siten että alle vuorokauden varoajalla tehtävistä järjestelyistä ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse.

9.8 Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Suvi's Training käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Suvi's Trainingin TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Soveltamisala

Käyttämällä Palvelua hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön.
Tässä Tietosuojakäytännössä sanalla "henkilötieto" tarkoitetaan käyttäjätietoja, kuten käyttäjän nimeä,
sähköpostiosoitetta tai osoitetta, sekä kaikkia muita käyttäjätietoja, joita käyttäjä lähettää tai joita Suvi's Training saa kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käyttäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi Suvi's Trainingille.
Suvi's Training saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pituus ja paino. Suvi's Training kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä ostaa tai käyttää Palvelua. Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Suvi's Trainingille, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Henkilötietojen luovutus

Palvelun tarjoaja ei siirrä henkilötietoja EU- ja/tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen paikkansapitävyys

Käyttäjä sitoutuu antamaan Suvi's Trainingille paikkansapitäviä tietoja käyttäessään Palvelua. Käyttäjä voi myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojaan ottamalla yhteyttä Suvi's Trainingin sähköpostiosoitteeseen.

Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Suvi's Training säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita
varten henkilötiedot on kerätty. Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa Suvi's Trainingilla olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

Suvi's Training saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole Suvi's Trainingiin määräysvallassa eikä Suvi's Training vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.

Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia. Suvi's Trainingilla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa ja Verkkovalmennuksessa.

Päivitetty 18.12.2021